Κακόβουλη βλασφημία: ΕΩΣ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ

Η κακόβουλη βλασφημία έχει ταρίφα δύο έτη φυλακή.
Η καλόβουλη βλασφημία ακόμα δεν έχει τιμολογηθεί. Συνεπώς...

Creative Commons License

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Ελλάδα License.


ΜΠΟΡΕΙΣ να αντιγράψεις ό,τι θες από αυτή την σελίδα χωρίς άδεια.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ να αντιγράψεις τίποτα χωρίς να αναφέρεις την πηγή προέλευσης.